องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
cast แผนการจัดซื้อจัดจ้าง-RSS
rss_feed รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงป่งสัง-บ้านกุดเต่า (ต.นามะเฟือง) หมู่ที่ ๔
เผยแพร่วันที่ : 5 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed โครงการขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถานวัดป่าพระธาตุกู่
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 51
rss_feed ขยายไหล่ทางพร้อมเสริมผิวจราจร แบบแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายบ้านหินสิ่ว-บ้านหนองแวงด่าน กม.ที่ ๕+๖๔๐- กม.ที่ ๘+๖๘๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ. ๕๔-๐๐๒
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed ขยายไหล่ทางพร้อมเสริมผิวจราจร แบบแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายบ้านหินสิ่ว-บ้านหนองแวงด่าน กม.ที่ ๕+๖๔๐- กม.ที่ ๘+๖๘๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ. ๕๔-๐๐๒
เผยแพร่วันที่ : 30 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed ขยายไหล่ทางพร้อมเสริมผิวจราจร แบบแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายบ้านหินสิ่ว-บ้านหนองแวงด่าน กม.ที่ ๕+๖๔๐- กม.ที่ ๘+๖๘๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ. ๕๔-๐๐๒
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองแวงป่งสัง หมู่ที่ ๔
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านโสกแคน หมู่ที่ ๒
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ขุดลอกสระต้นโพธิ์ บ้านนิคมหนองหม่วย หมู่ที่ ๘ ตำบลปางกู่ ปากกว้าง ๗๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึก ๔.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๑,๓๔๘ ลบ.ม. องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
เผยแพร่วันที่ : 17 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 264
rss_feed โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวเงิน-สายแยกบ้านหินสิ่ว รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.๕๔-๐๑๗ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๔๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
เผยแพร่วันที่ : 10 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 284
rss_feed โครงการขุดลอกสระต้นโพธิ์ บ้านนิคมหนองหม่วย หมู่ที่ ๘ ตำบลปางกู่
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 293
rss_feed โครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวเงิน-สายแยกบ้านหินสิ่ว รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.๕๔-๐๑๗ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๔๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๗,๐๘๐ ตารางเมตร
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 298
rss_feed โครงการขุดลอกฝายโสกแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลปางกู่
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 317
rss_feed จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (แบบยกสูง) จำนวน ๑ คัน
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 347
rss_feed จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (แบบยกสูง) จำนวน ๑ คัน
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 306
rss_feed ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 444
rss_feed ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 469
rss_feed ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete ถนนสายบ้านนิคมหนองหม่วย-บ้านนิคมศรีวิไล (นภ.ถ.54-004) กม.ที่ 0+000-กม.ที่ 3+540 ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 462
rss_feed เสริมผิวถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.54-001 สายบ้านโนนสูง-บ้านโสกแคน กม.ที่ 0+000-0+478 และ กม.ที่4+345-กม.ที่9+217 ตำบลปางกู่ ำเภโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 488
rss_feed ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete ถนนสายบ้านนิคมหนองหม่วย-บ้านนิคมศรีวิไล (นภ.ถ.54-004) กม.ที่ 0+000-กม.ที่ 3+640 ตำบลปางกู่ อำเภโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ตำบลปางกู่
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 489
rss_feed โครงการก่อสร้างระบบประปากระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านหนองบัวเงิน หมูที่ ๓ ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภุ
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 498
rss_feed โครงการเสริมสร้างกลไกการพัฒนาผู้สูงอายุในชุมชน (การก่อสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีีพผู้สูงอายุ) ต.ปางกู่ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 506
rss_feed โครงการก่อสร้างอาคารพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 527
rss_feed ก่อสร้างระบบประปากระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 494
rss_feed ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 509
rss_feed ปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 479
rss_feed ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete ถนนสายบ้านนคมหนองหม่วย-บ้านนิคมศรีวิไล (นภ.ถ.54-004) กม.ที่ 0+000-กม.ที่ 3+540 ตำบลปางกู่
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 484
rss_feed เสริมผิวถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.54-001 บ้านโนนสูง-บ้านโสกแคน กม.ที่ 4+810-กม.ที่10+160 ตำบลปางกู่
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 524
rss_feed เสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete พร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.54-001 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2146 บ้านโนนสูง-บ้านโสกแคน (ช่วงที่ 4 กิโลเมตรที่ 3+975-กิโลเมตรที่ 4+345)
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 517
rss_feed ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete ถนนสายบ้านนคมหนองหม่วย-บ้านนิคมศรีวิไล (นภ.ถ.54-004) กม.ที่ 0+000-กม.ที่ 3+540 ตำบลปางกู่
เผยแพร่วันที่ : 12 ตุลาคม 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 513
rss_feed เสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete พร้อมติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.54-001 สายแยกทางหลวงหมายเลข 2146 บ้านโนนสูง-บ้านโสกแคน (ช่วงที่ 4 กิโลเมตรที่ 3+975-กิโลเมตรที่ 4+345)
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2563 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 507
1 - 31 (ทั้งหมด 31 รายการ) 1