องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์2
วันที่ เลขที่ เรื่อง
26 มกราคม 2566
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลปางกู่ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดย : admin เปิดอ่าน : 6
2 ธันวาคม 2565
insert_drive_file บัญชีราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง โดย : admin เปิดอ่าน : 9
23 พฤศจิกายน 2565
photo ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินแะสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 15
20 กันยายน 2565
insert_drive_file ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 grade โดย : admin เปิดอ่าน : 14
11 พฤษภาคม 2565
photo การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ประชุมสมัยสามัญ 2/2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 105
25 เมษายน 2565
photo การดำเนินงานโควิด-19 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] [ไฟล์10] [ไฟล์11] [ไฟล์12] [ไฟล์13] [ไฟล์14] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 103
7 เมษายน 2565
insert_drive_file ประชุมผู้บริหารและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงาน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 101
2 เมษายน 2565
insert_drive_file ประชุมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน poll โดย : admin เปิดอ่าน : 102
23 กุมภาพันธ์ 2565
photo การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน ITA 2022 (เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน IIT) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 122
23 กุมภาพันธ์ 2565
photo การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน ITA 2022 (สำหรับบุคคลภายนอก EIT) poll โดย : admin เปิดอ่าน : 117
17 กุมภาพันธ์ 2565
photo โครงการติดตั้งระบบ CCTV | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 150
1 กุมภาพันธ์ 2565
insert_drive_file ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 84
10 มกราคม 2565
photo การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ประชุมสมัยสามัญ 1/2565 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] [ไฟล์8] [ไฟล์9] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 111
5 มกราคม 2565
photo การประชุมสภาท้องถิ่นครั้งแรก | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] [ไฟล์4] [ไฟล์5] [ไฟล์6] [ไฟล์7] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 107
28 พฤศจิกายน 2564
นภ 76301/492 insert_drive_file รายงานผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 114
15 พฤศจิกายน 2564
photo กำหนดการชำระภาษี อบต.ปางกู่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 184
1 ตุลาคม 2564
insert_drive_file ช้อมูลลานกีฬา หมู่ 1-10 poll โดย : admin เปิดอ่าน : 49
15 กันยายน 2564
photo อบต.ปางกู่ นำส่งผู้พิการในตำบลปางกู่ไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 | ไฟล์ : [ไฟล์1] [ไฟล์2] [ไฟล์3] poll โดย : admin เปิดอ่าน : 50
13 สิงหาคม 2564
insert_drive_file ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างของ อบต.ปางกู่ poll โดย : admin เปิดอ่าน : 253
22 กรกฎาคม 2564
insert_drive_file ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll โดย : admin เปิดอ่าน : 257
1 - 20 (ทั้งหมด 75 รายการ) 1 2 3 4