องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
collections หนังสือราชการ/คำสั่ง/ประกาศ
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลปางกู่ เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินที่สำนักตรวจเงินแผ่นดินรับรอง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file ประกาศ กำหนดประชุมสมัยสามัญสภา อบต.ปางกู่ ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 3
insert_drive_file ประกาศ การใช้แผนการป้องกันการทุจริต 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
insert_drive_file คำแถลงนโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกุ่ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 107
insert_drive_file คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
photo ประกาศ กำหนดประชุมสมัยสามัญสภา อบต.ปางกู่ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 122
insert_drive_file ประกาศ ผลการเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 112
insert_drive_file ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้ง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 320
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 338
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ - ๒๕๖๖ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 347
insert_drive_file ประกาศ กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 346
insert_drive_file ประกาศ บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๓ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 207
insert_drive_file ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190
insert_drive_file ประกาศ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
insert_drive_file ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใส poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 200
1 - 20 (ทั้งหมด 40 รายการ) 1 2