องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
folder รายงานการประชุมสภา
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 4/2565 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 3
เผยแพร่วันที่ : 15 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 5
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 2
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 6
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 3/2565 ครั้งที่ 1
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 2/2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 45
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 1/2565 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 109
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ครั้งแรก poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 110
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยวิสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 84
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยวิสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 80
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 78
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 3/2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 77
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 75
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 1/2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 81
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 2/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 348
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 342
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 1/2563 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 4/2562 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 351
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 343
insert_drive_file การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ สมัยสามัญที่ 3/2562 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 สิงหาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 341
1 - 20 (ทั้งหมด 23 รายการ) 1 2