ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุที่ใช้ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมอาชีพของประชาชน กิจกรรมทำไข่เค็มและกิจกรรมทำพรมเช็ดเท้า ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง