ชื่อเรื่อง : ประชุมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน
รายละเอียด : วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมผาด่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู นายระวี ไสยสัตย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ได้เป็นประธานในการประชุมภายในซึ่งมีการระดมความคิดเห็น เพื่อจัดทำประกาศหน่วยงานเกี่ยวกับกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนด้วยจิตสำนึกความรับผิดชอบและก้าวไปสู่องค์กรที่ทันสมัยในสายตาประชาชน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ จำนวน ๔๐ คน
ชื่อไฟล์ : 8nAlOsbTue23005.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้