ชื่อเรื่อง : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน ITA 2022 (สำหรับบุคคลภายนอก EIT)
รายละเอียด : ขอเชิญผู้มารับบริการและผู้มาติดต่อกับหน่วยงานรัฐ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน ITA 2022 https://itas.nacc.go.th/go/eit/kjj37t
ชื่อไฟล์ : gPfyT9YWed103728.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้