ชื่อเรื่อง : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน ITA 2022 (เฉพาะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน IIT)
รายละเอียด : ขอเชิญบุคลากรหน่วยงานภาครัฐที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใน ITA 2022 https://itas.nacc.go.th/go/iit/kjj37t
ชื่อไฟล์ : d4icmxzWed103150.png file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้