messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่
องค์การบริหารส่วนตำบล
ปางกู่

จ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู

 

 

 

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
cast ประกาศราคากลาง-RSS
rss_feed ประกวดราคาซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองแวงป่งสัง-บ้านกุดเต่า (ต.นามะเฟือง) หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 39
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนิคมหนอหม่วย หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 16 กรกฎาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างโครงการขยายท่อเมนระบบประปาท่อ PVC.ขนาด 2 นิ้ว บ้านหนองแวงป่งสัง หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างโครงการขยายท่อเมนระบบประปาท่อ PVC.ขนาด 2 บ้านโสกแคน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงป่งสัง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกแคน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed จ้างโครงการขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถานวัดป่าพระธาตุกู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างโครงการขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถานวัดป่าพระธาตุกู่ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 57
rss_feed จ้างโครงการติดตั้งผนังกระจกวงกบอลูมิเนียมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถานวัดป่าพระธาตุกู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 1 พฤษภาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 59
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 55
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนโดยใช้วัสดุหินคลุก บ้านนิคมศรีวิไล หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 56
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 10 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 58
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมเสริมผิวจราจร แบบแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายบ้านหินสิ่ว-บ้านหนองแวงด่าน กม.ที่ ๕+๖๔๐- กม.ที่ ๘+๖๘๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ. ๕๔-๐๐๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 2 มีนาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 88
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขยายไหล่ทางพร้อมเสริมผิวจราจร แบบแอสฟัลติกส์คอนกรีต สายบ้านหินสิ่ว-บ้านหนองแวงด่าน กม.ที่ ๕+๖๔๐- กม.ที่ ๘+๖๘๐ รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ. ๕๔-๐๐๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 60
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านหนองแวงป่งสัง หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 73
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง บ้านโสกแคน หมู่ที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 68
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม )ปิดเทอม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 ตุลาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 76
rss_feed จ้างเหมารถปรับอากาศ สำหรับโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 1 กันยายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 115
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพิ่มขนาดหม้อแปลงเป็น ๕๐ KVA สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 24 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 154
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง (ห้องประชุมผาด่าง) จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 23 สิงหาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 128
rss_feed ซื้อวัสดุการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 138
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกปลาขาว หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวงป่งสัง หมู่ที่ ๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 19 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 135
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนโดยใช้วัสดุหินคลุกเกรดเกลี่ยเรียบ บ้านนิคมศรีวิไล หมู่ที่ ๙ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 133
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนโดยใช้วัสดุหินคลุกเกรดเกลี่ยเรียบ บ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 11 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 125
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคมหนองจาน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 143
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 7 กรกฎาคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหนองแวงด่าน หมู่ที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกแคน หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 152
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนิคมหนองหม่วย หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 143
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนกู่ หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 147
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 17 มิถุนายน 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 148
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 248
rss_feed ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกสระต้นโพธิ์ บ้านนิคมหนองหม่วย หมู่ที่ ๘ ตำบลปางกู่ ปากกว้าง ๗๕ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร ลึก ๔.๕๐ เมตร หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า ๓๑,๓๔๘ ลบ.ม. องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 236
rss_feed จ้างขุดลอกสระหนองโก บ้านโสกปลาขาว หมู่ที่ ๕ ตำบลปางกู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 310
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกฝายโสกแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลปางกู่ โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 305
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้าง ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองบัวเงิน-สายแยกบ้านหินสิ่ว รหัสทางหลวงท้องถิ่น นภ.ถ.๕๔-๐๑๗ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๓,๔๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร โดยวิธีคัดเลือก
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 300
rss_feed ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง สำหรับโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 4 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 296
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังและถนนดินเพื่อการเกษตรภายในตำบลปางกู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 28 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 312
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองแวงด่าน หมูที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 309
rss_feed จ้างปรับปรุงต่อเติมลานคอนกรีตองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 305
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ ๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 320
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนิคมหนองจาน หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 18 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 300
rss_feed ซื้อวัสดุค่าใช้จ่ายโฆษณาและประชาสัมพันธ์ (ป้ายสำหรับการเลือกตั้ง และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการทำโค้งติดตั้งป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 312
rss_feed จ้างปรับปรุงระบบประปาบ้านนิคมหนองหม่วย หมู่ที่ ๘ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 14 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 337
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนตุลาคม (นมปิดเทอม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 320
rss_feed จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโสกปลาขาว หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เผยแพร่วันที่ : 21 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 329
rss_feed ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ (แบบยกสูง) จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 375
1 - 50 (ทั้งหมด 63 รายการ) 1 2