รายละเอียดข้อมูลข่าว
 

หัวเรื่องข่าว : การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ประเภทข่าว : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่แสดงข่าว : 24 พ.ย. 2560
ดู : 61 ครั้ง
ไฟล์ดาวน์โหลด :
รายละเอียดข่าว :

ในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ได้รับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐  โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ซึ่งมีคณะอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีเป็นตัวแทนในการตรวจประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ต้องขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้กิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ และขอขอบพระคุณประชาชนตัวแทนชาวปางกู่ที่สละเวลาอันมีค่าในการทำแบบประเมินครั้งนี้