รายละเอียดข้อมูลข่าว
 

หัวเรื่องข่าว : การประชุมสมัยสามัญที่ 4/2560
ประเภทข่าว : ข่าวผู้บริหาร
วันที่แสดงข่าว : 11 ต.ค. 2560
ดู : 59 ครั้ง
ไฟล์ดาวน์โหลด :
รายละเอียดข่าว :

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ ประชุมสมัยสามัญที่ ๔/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่