โครงการ "ไทยนิยม ยั่งยืน"
วันที่ 10 พ.ค. 2561
ประชุมชี้แจง ผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบ
วันที่ 10 พ.ค. 2561
บุญบั้งไฟ บ้านโสกปลาขาว
วันที่ 10 พ.ค. 2561
โครงการเยาวชนต้นกล้ามวยไทย 2560
วันที่ 21 พ.ย. 2560
กีฬาต้านยาเสพติด "ผาด่างเกมส์ 2017" ครั้งที่ 15
วันที่ 21 พ.ย. 2560
จากทั้งหมด 5  รายการ