ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 
ชื่อกิจกรรม :กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561
วันที่ 9 ส.ค. 2561
ดู 100 ครั้ง
คลิกที่ภาพเพื่อแสดงสไลด์โชว์ หรือคลิกที่คลิกดูภาพไลด์ แสดงภาพสไลด์แบบที่ 2
รายละเอียดข้อมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ได้ดำเนินกิจกรรมในวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. ซึ่งในวันงานเกิดสภาวะอากาศฝนตกหนักมาก แต่ประชาชน จิตอาสา กำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภา อบต.ปางกู่ คณะบริหารฯ ข้าราชการ และพนักงานทุกคน ยังดำเนินงานกลางสายฝน นับได้ว่า...เป็นกิจกรรมที่ทำด้วยใจอย่างแท้จริง