ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 
ชื่อกิจกรรม :ประชุมชี้แจง ผู้มีรายได้น้อยที่มีหนี้นอกระบบ
วันที่ 10 พ.ค. 2561
ดู 109 ครั้ง
คลิกที่ภาพเพื่อแสดงสไลด์โชว์ หรือคลิกที่คลิกดูภาพไลด์ แสดงภาพสไลด์แบบที่ 2
รายละเอียดข้อมูล

เป็นการประชุมชี้แจง จัดทำข้อมูล สำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยและถือครองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่เป็นหนี้นอกระบบ โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เป็นผู้ออกมาสำรวจและบันทึกข้อมูล