ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 
ชื่อกิจกรรม :โครงการเยาวชนต้นกล้ามวยไทย 2560
วันที่ 21 พ.ย. 2560
ดู 152 ครั้ง
คลิกที่ภาพเพื่อแสดงสไลด์โชว์ หรือคลิกที่คลิกดูภาพไลด์ แสดงภาพสไลด์แบบที่ 2
รายละเอียดข้อมูล

ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้การดำเนินโครงการเยาวชนต้นกล้ามวยไทย 2560 สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถึงแม้ว่าโครงการดังกล่าวจะดำเนินเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เยาวชนและประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาใช้สถานที่ในการฝึกซ้อมหรือออกกำลังกายได้ตลอดเวลา และสามารถร่วมซ้อมและออกกำลังกายพร้อมกับนักมวยสังกัด อบต.ปางกู่ยิม ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.00 น. ของทุกวัน