ภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
 
ชื่อกิจกรรม :กีฬาต้านยาเสพติด "ผาด่างเกมส์ 2017" ครั้งที่ 15
วันที่ 21 พ.ย. 2560
ดู 77 ครั้ง
คลิกที่ภาพเพื่อแสดงสไลด์โชว์ หรือคลิกที่คลิกดูภาพไลด์ แสดงภาพสไลด์แบบที่ 2
รายละเอียดข้อมูล

ควันหลง การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "ผาด่างเกมส์ 2017" ครั้งที่ 15  ระหว่างวันที่ 4 - 7 พฤศจิกายน 2560 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่  ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลปางกู่ขอขอบพระคุณทุกภาคส่วนที่ทำให้งานในครั้งนี้ดำเนินไปได้อย่างสำเร็จลุล่วง